Online ajánlatkérés

HAJÓBÉRLÉS ESETÉN AZ ALÁBBI PONTOK ÉRVÉNYESEK

1. Megbízó megbízza megbízottat az általa a foglalási lapon megjelölt helyen, meghatározott hajó bérletének közvetítésére, egyúttal megfizeti a program/hajóbérleti díj 50%-át. Megbízó a bérleti díj fennmaradó részét a hajó átvétele előtt legkésőbb hat héttel fizeti meg. Ennek hiányában megbízott a hajóbérletet értékesítheti. 

2. Megbízó a program/hajóbérlet kezdőnapja előtt a hajóátvételre jogosító lapot (a továbbiakban: board pass) választása szerint faxon, e-mailen, vagy Megbízott irodájában személyesen átveszi, és a helyszínre érkezéskor ezzel köteles átvenni a hajót a charter cégtől.

3.a) A hajóátvételhez szükséges további okmányok:

•személyzeti lista, mely tartalmazza minden hajón tartózkodó személy nevét, születési idejét és helyét, lakcímét, útlevélszámát, nemzetiségét, kortól függetlenül,

•hajóvezetői engedély, rádiós vizsgával.

b) Megbízó felelősséget vállal: 

•a személyzeti listán szereplő adatok helyességéért,

•hogy a hajón a hajózás időtartama alatt tartózkodók személyazonossága megfelel a személyzeti listának,

•hogy a személyzeti lista, ill. a hajón hajózás alatt tartózkodók száma nem haladja meg a hajólevélben megengedettet.

Megbízó 3. félnek a hajót albérletbe nem adhatja.

4. Megbízó a kauciót a hajóátvétel helyszínén helyezi letétbe készpénzzel vagy hitelkártyával. Megbízó a kaucióról kapott átvételi elismervényt megőrzi, a kauciót ennek bemutatásával kapja vissza. A hajóban okozott károk, felszerelés elvesztése, stb. esetén azok értéke a kaucióból kerül levonásra.

5. Megbízó a hajóátvétel során a felszereltségi listát részletesen átvizsgálja, valamint a hajó állapotát alaposan megnézi, az észlelt hibákat, hiányosságokat írásban rögzíti, reklamációra kizárólag ennek birtokában jogosult. Megbízott tájékoztatja megbízót, hogy amennyiben nem rögzít minden hibát, hiányosságot, charter cég azt utólag megbízó által okozottnak minősítheti, és a kaucióból érvényesítheti.

6. A hajóvezető érvényes, az adott felségvizeken elfogadott hajóvezetői engedéllyel és megfelelő rádiós vizsgával rendelkezik, melyet megbízottnak is bemutat. Menetben lévő hajóért a hajóvezető egyszemélyben felel, a hajóban menetben vagy álláskor a személyzeti listán szereplők által okozott károkért a károkozó(k) vonható(k) felelősségre. Megbízó – a charter céggel történt ellenkező megállapodás hiányában – kizárólag az átvételi kikötő országának felségvizein hajózik. Megbízó/hajóvezető alkohol, drog, vagy más tudatmódosító szer befolyása alatt nem hajózhat. Ennek megszegése esetén a hatóság által kirótt büntetést viseli, valamint sem megbízott, sem a charter cég felé ezzel kapcsolatos igényt nem érvényesíthet.

7. Megbízó/hajóvezető figyeli az adott térségre kiadott napi időjárás-előrejelzést, megfelelő időjárási körülmények, jó látási viszonyok között hajózik.

8. Megbízó – charter céggel történt ellenkező megállapodás hiányában – a hajóval versenyen nem vehet részt. Megbízott tájékoztatja megbízót, hogy amennyiben ez utólag kiderül, charter cég pluszköltséget számolhat fel, melyet a kaucióból érvényesít.

9. Amennyiben a hajón a hajózás időtartama alatt bárminemű kár keletkezik, arról megbízó a charter céget haladéktalanul tájékoztatja.

10. Ha a board pass-on másképp nem szerepel, a hajó leadása az indulási kikötőben, a megadott időpontban történik. Megbízott tájékoztatja megbízót, hogy ennél később megkezdett hajóleadás esetén charter cég saját maga által megállapított késedelmi díjat számolhat fel. Megbízó gondoskodik róla, hogy a hajó átvétele és leadása tele üzemanyag- és víztartállyal, tisztán történjen. Megbízott tájékoztatja megbízót, hogy előzőek hiányában a charter cég pluszköltséget számolhat fel, melyet a kaucióból érvényesít.

11. Megbízó csak írásban (ajánlott levél, visszaigazolt fax vagy e-mail) mondhatja le a hajót. A bérleti díj alább meghatározott része a lemondás időpontjának megfelelően hajóbérleti szerződés foglalójának minősül. A felek a foglaló jogi természetével tisztában vannak.  A foglaló összege a teljes hajóbérleti díj:

•30%-a indulás előtt több mint 60 nappal,

•50 %-a a 60. és 40. nap között,

•100 %-a 40 napon belül.

12. Amennyiben a hajóbérlet a meghatározott hajótípusra a charter cég hibájából nem valósulna meg, de az ugyanolyan, vagy magasabb méretű, ill. kategóriájú hajót biztosít, megbízó köteles azt elfogadni.

13. Megbízott a hajóbérlettől jogkövetkezmények nélkül elállhat, ha a hajóbérlet elháríthatatlan külső akadályok miatt nem jön létre (pl. természeti katasztrófa, háborús helyzet, terrorizmus, járvány).

14. Amennyiben megbízott a bérlés közvetítését nem szerződésszerűen teljesíti, a díjat arányosan csökkenti, ha pedig nem teljesíti, megbízó választása szerint a díjat visszafizeti, vagy a bérlet időtartamát más alkalomra módosítja.

15. A foglalási lap jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi 1. sz. mellékletként.

EGYÉNI HAJÓBÉRLÉS | HAJÓBÉRLÉS MENETE | INFORMÁCIÓK HAJÓBÉRLŐKNEK | HORVÁTORSZÁG HAJÓBÉRLÉS


Az adriahajoberles.hu weboldalán található összes információ, kép és egyéb anyag másolása, felhasználása (kivétel: szöveg idézés forrás megjelöléssel) csak a honlap üzemeltetőjének kifejezett engedélyével történhet.Tájékoztatjuk, hogy az oldalon szereplő helyesírási- és hibás feltöltésből származó hibákból adódó félreértések és károk miatt a cég felelősséget nem vállal.

Az oldalt a Prima Yacht & Holiday Kft. üzemelteti. Elérhetőségünk: 1139, Budapest, Petneházy u. 44. Adószám: 14806328-2-41.

Összes hajó és ár